Kasy fiskalne – Przepisy

Kasy fiskalne – Przepisy

Jeżeli podatnik prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych, musi stosować kasy fiskalne - przepisy związane z tym faktem można znaleźć w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach.

Ogólne przepisy na ten temat można znaleźć w Ustawie o VAT z dnia 11. marca 2004, a konkretnie w jej art. nr 111. Traktuje on na przykład o tym:

- kto ma stosować kasę fiskalną
- z jakimi sankcjami trzeba się liczyć w przypadku jej braku lub przeprowadzenia transakcji sprzedaży pomijając użycie tego urządzenia
- komu przysługują ulgi na zakup kasy

Jest pewna grupa podatników, którzy - spełniwszy pewne warunki - mogą zostać zwolnieni ze stosowania kas fiskalnych. W 2018 roku obowiązuje w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). W rozporządzeniu tym osoby zainteresowane znajdą:

- listę czynności zwolnionych z kas przedmiotowo
- warunki, które musza spełnić zainteresowani zwolnieniem podmiotowym od kas
- listę czynności pozbawiających prawa do korzystania ze zwolnienia należącego się z powodu nieprzekraczania limitu obrotów.

Kasy fiskalne Posnet

Z kolei w dniu 18. września 2017 roku powstał projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Zakłada on stopniowe wprowadzanie - począwszy od 2018 roku - pewnych zmian związanych ze stosowaniem kas fiskalnych. Do 2022 roku mają zniknąć urządzenia starego typu, a sukcesywnie będą  wprowadzane kasy fiskalne on-line, dające możliwość automatycznego przekazywania informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Oznacza to, że urządzenie będzie fiskalizowane, jak tylko zostanie połączone ze wspomnianym już CRK i prześle za pośrednictwem sieci teleinformatycznej wszystkie informacje o właśnie przeprowadzonej transakcji. Będą to na przykład dane o kwocie dochodu i podatku, stawki VAT, czy rodzaju sprzedanego produktu albo usługi.

Dzięki właściwościom nowych kas, przedsiębiorca nie będzie musiał drukować kopii dokumentów fiskalnych.

Przepisy mają zezwalać na korzystanie z kas wydzierżawionych, leasingowanych lub wynajmowanych. W przypadku zakupu kasy, będzie można odliczyć od podatku VAT kwoty wydanej na zakup każdego takiego urządzenia nabytego w związku z obowiązkiem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny nie uwzględniającej podatku. Maksymalna kwota odliczenia ma wzrosnąć z 700 do 1000 zł. Dodatkowo minimalny wymagany okres wykorzystywania kasy fiskalnej zmienia się z 3 na 4 lata.

Użytkownik będzie musiał pamiętać o zapewnieniu ciągłego połączenia tego urządzenia z siecią teleinformatyczną. Wszelkie przerwy i kłopoty z łącznością będą skutkowały obowiązkiem przesłania wszystkich przeprowadzonych transakcji w chwili, kiedy problemy ustąpią.

Nowe przepisy przewidują obowiązkowe, sztywne daty wymiany kas dla pewnych branż - np. 1. stycznia 2019 r. dla sprzedaży paliw, czy 1. lipca 2019 r. m.in. dla usług budowlanych.

Kasy fiskalne trójmiasto

Projekt zmian przewiduje także ograniczenie okresu ważności potwierdzeń wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów dla kas z kopią papierową do 31. grudnia 2018 r., a dla urządzeń z elektronicznym zapisem kopii - do końca 2022 r.

Obowiązek wymiany kas fiskalnych na te nowego typu, będzie dotyczył  sporej liczby małych i średnich przedsiębiorstw, co stawia zarówno przed przedsiębiorcami, jak i producentami kas spore wyzwania, aby cały proces przeszedł przy jak najmniejszej ilości problemów.

Głównym powodem zarządzonej wymiany kas jest oczywiście większa kontrola działalności gospodarczej, zwłaszcza pod kątem prawidłowej ściągalności podatków.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – kasy fiskalne.

Akceptuję

Ta strona używa ciasteczek.